11 Negatieve Bijwerkingen Van Medicijnen Bij Een Hoge Bloeddruk

Medicijnen voor Hoge Bloeddruk

dec 17
11 Negatieve Bijwerkingen Van Medicijnen Bij Een Hoge Bloeddruk

De negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk zijn veel meer dan je denkt. En ze vinden vaker plaats dan je denkt.

Het is daarom goed om de belangrijkste en gevaarlijkste bijwerkingen te leren zodat je een overwogen keuze kunt maken over je gezondheid.

In dit artikel leer je 13 bijwerkingen van medicatie bij een hoge bloeddruk. Ook leer je wat je kunt doen om al deze bijwerkingen te verminderen of zelfs helemaal te vermijden.

More...

De negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk op een rijtje

Wanneer je een te hoge bloeddruk hebt, dan zul je daar iets aan moeten doen om het te verlagen. Een hoge bloeddruk heeft namelijk behoorlijk wat gevolgen voor je gezondheid als je hier niet tijdig iets aan doet.

Helaas is vaak de eerste 'echt' stap bij het verbeteren van een hoge bloeddruk, het voorschrijven van medicatie. Ik zeg 'helaas' omdat medicatie de oorzaken van een hoge bloeddruk nooit aanpakt. 

Maar... wanneer je hypertensie hebt, is het vaak noodzaak om direct actie te ondernemen. Je hebt vaak niet de tijd (of de kennis) om de oorzaken van een hoge bloeddruk aan te pakken. Dus zul je genoodzaakt medicatie moeten gebruiken.

Het probleem is echter dat ALLE medicijnen die je krijgt bij een hoge bloeddruk negatieve bijwerkingen met zich meebrengen.

Het is dus niet de vraag 'of' je bijwerkingen zult ervaren, maar 'welke' en 'in welke ernstigheid'. Medicijnen tegen een hoge bloeddruk zonder bijwerkingen bestaan niet.

Doel van het artikel

Daarom bespreek ik in dit artikel 11 veelvoorkomende en negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk die je kunt ervaren.


De genoemde bijwerkingen in dit artikel staan allemaal in de bijsluiter van de middelen vermeld.


In veel gevallen komende de genoemde negatieve bijwerkingen van de medicijnen bij een hoge bloeddruk bij meer dan 10% van de mensen voor. In het beste geval gaat het om 'maar' 5% van de mensen (gemiddeld).

Welke medicijnen kun je krijgen bij een hoge bloeddruk?

Wanneer je een hoge bloeddruk hebt, kan een arts uit vele middelen kiezen om je bloeddruk te verlagen. Welk middel je krijgt, hangt onder andere af van de andere ziekten die je hebt. Dit noemt men de comorbiditeit.

Er zijn namelijk pillen die naast het verlagen van je bloeddruk ook positieve effecten hebben bij andere ziekten.

Denk hierbij aan de ACE remmers die de voorkeur hebben als eerste middel bij iemand met diabetes type 2 die ook een hoge bloeddruk heeft.

ACE remmers verlagen de bloeddruk maar halen ook druk af van de nieren (die bij diabeten extra belast wordt door de hoge bloedsuiker). Dit is twee vliegen in één klap.

Globaal kun je de onderstaande medicatiegroepen krijgen bij een hoge bloeddruk:

 • ACE-remmers (zoals captopril, enalapril, lisinopril en perindopril)
 • Angiotensine receptor-blokkers (zoals candesartan, losartan en valsartan)
 • Calciumantagonisten (zoals amlodipine en lercanidipine)
 • Thiazide-diuretica (zoals chloortalidon en hydrochloorthiazide)
 • beta-blokkers (zoals atenolol, bisoprolol en metoprol)

Er zijn ook 'bijzondere' middelen die je kunt krijgen, maar de kans is erg klein dat je deze middelen ooit zult krijgen. Dat gebeurt eigenlijk alleen als je een zeer gecompliceerd geval bent OF als de bovenstaande middelen niet aanslaan bij je.

Bloeddrukverlagende middelen werken via drie wegen

De bovengenoemde pillen werken via verschillende wegen, maar globaal gezien valt de werking in één van deze categorieën:

 • Het middel zorgt ervoor dat je hart minder snel en hard pompt
 • Het zorgt ervoor dat je meer vocht uitplast
 • Het zorgt ervoor dat de vaten in je lichaam zich ontspannen/uitzetten

Elk van deze drie wegen zal de bloeddruk laten dalen.

Zorgverleners proberen deze drie wegen maximaal te benutten door je meerdere middelen te geven in lage doseringen.

Zo kan de bloeddruk via verschillende wegen verlaagd worden, maar de doseringen van je medicijnen laag gehouden worden. Op deze manier hopen ze dat jij weinig gevaarlijke of negatieve bijwerkingen van de medicijnen bij een hoge bloeddruk ervaart

Helaas lukt dat niet altijd. Bijwerkingen bij medicatie tegen een hoge bloeddruk komen helaas relatief veel voor.

Medicijnen zonder bijwerkingen bestaan niet!

Er bestaan maar een handjevol hoge bloeddruk medicijnen met weinig bijwerkingen. Er bestaan ook geen medicijnen bij een hoge bloeddruk zonder bijwerkingen. Ze hebben allemaal bijwerkingen. De vraag is enkel 'welke' bijwerkingen jij zult ervaren en in welke mate.

Wat je dus vooral moet zoeken, zijn de beste medicijnen tegen een hoge bloeddruk.

Hieronder kun je de belangrijkste EN meestvoorkomende bijwerkingen bij medicijnen tegen een hoge bloeddruk lezen.


#1 Zwak & vermoeid voelen (asthenie) door enalapril

Asthenie is de medische term voor een algehele lichaamszwakte. Door deze aandoening voel jij je continu zwak, vermoeid en lusteloos

Helaas kan enalapril (één van de populairste ACE remmers) dit veroorzaken.

Het ironische is dat een verhoogde bloeddruk zelf ook vermoeidheid kan veroorzaken.

Als je dan een middel krijgt die dat ook kan veroorzaken (of erger kan maken), dan is dat natuurlijk alles behalve prettig.

Vermoeidheid is één van de negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk

Deze bijwerking komt volgens de bijsluiter zeer vaak voor. Meer dan 10% van de gebruikers zal deze algehele lichaamszwakte in meer of mindere mate ervaren.


#2 Lage bloeddruk, duizeligheid en hoofdpijn door lisinopril

Medicijnen die de bloeddruk verlagen, kunnen zogenaamde orthostatische effecten veroorzaken. Dit zijn bijwerkingen die het gevolg zijn van een te lage bloeddruk.

Dit kan de ACE remmer lisinopril ook veroorzaken.

Doordat de bloeddruk te laag is, valt bijvoorbeeld de druk in je hersenen weg. Of wordt het in ieder geval een stuk lager dan je brein zou willen.

Hierdoor kun je klachten ervaren als duizeligheid en hoofdpijn. Ook hier is het ironische dat je deze klachten ervaart, aangezien een hoge bloeddruk zelf ook duizeligheid en hoofdpijn kan veroorzaken.

Deze bijwerking komt volgens de bijsluiter vaak voor. Tussen de 1 en 10% van de gebruikers zal last krijgen van een lage bloeddruk, duizeligheid en hoofdpijn.


#3 Kriebelhoest door captopril

Het ervaren van een kriebelhoest is bij elke ACE remmer het mogelijk. Deze bloeddrukverlagende middelen kun je herkennen doordat ze allemaal op '-pril' eindigen. 

Deze kriebelhoest is niet-productief zoals dat heet. Dat betekent dat als je hoest, er geen slijm los komt. Het is letterlijk een prikkelend hoestje die verder geen functie is.

Wat de oorzaak van deze kriebelhoest is bij ACE remmers weet men niet zeker. 

Maar de voornaamste theorie is dat ACE remmers de activiteit van kininase-2 remmen.

Hierdoor kunnen stofjes als kininen, substantie P en prostaglandinen ophopen en een kriebelhoest veroorzaken.

Deze bijwerking komt volgens de bijsluiter vaak voor. Tussen de 1 en 10% van de gebruikers zal last krijgen van een kriebelhoest.


#4 Luchtweginfecties door candesartan is één van de negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk

Candesartan is een middel wat je kunt krijgen tegen een hoge bloeddruk.

Naast dat candesartan kriebelhoest kan veroorzaken, blijkt het ook de kans op luchtweginfecties (vooral de hogere delen) flink te kunnen verhogen.

Wat de oorzaak hiervan is, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft dit iets te maken met de kriebelhoest die je ervaart. Maar een exact mechanisme is vooralsnog niet ontdekt.

Deze bijwerking komt volgens de bijsluiter vaak voor. Tussen de 1 en 10% van de gebruikers zal last krijgen van luchtweginfecties.


#5 Bloedarmoede bij losartan

Anemie is de medische term voor bloedarmoede. Bloedarmoede is de toestand waarbij je te weinig rode bloedcellen hebt. Hierdoor kun je minder goed zuurstof naar je lichaamscellen sturen waardoor je vermoeidheid ervaart.

Van losartan is bekend dat het bloedarmoede kan veroorzaken. 

Zoals ik het eerder al aangaf, is het ervaren van vermoeidheid een ironische bijwerking aangezien een te hoge bloeddruk ook vermoeidheid kan veroorzaken. Hierdoor kun je door de negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk alsnog vermoeidheid ervaren.

We weten niet waarom bloedarmoede ontstaat

Wat het mechanisme is van het krijgen van bloedarmoede is helaas niet bekend. We zien gewoon dat mensen die dit middel gebruiken vaak een gebrek aan rode bloedcellen krijgen. Maar de 'waarom' is onderzoekers nog steeds onduidelijk.

Deze bijwerking komt volgens de bijsluiter vaak voor. Tussen de 1 en 10% van de gebruikers zal last krijgen van bloedarmoede.


#6 Oedeem (vochtophoping) door amlodipine

Oedeem is de medische situatie waarbij vocht zich voornamelijk ophoopt tussen lichaamscellen. Er kunnen hier verschillende oorzaken voor zijn. Maar heel zwart-wit gaat het altijd om een situatie waarbij er meer vocht wordt aangevoerd naar lichaamsdelen dan dat er wordt afgevoerd.

Hierdoor zal het vocht zich ophopen en zal er dus oedeem plaatsvinden.

Oedeem vindt vooral plaats is je extremiteiten (handen, voeten en benen) omdat hier ook de meeste vochtuitwisseling plaatsvindt en/of hier de grootste drukverschillen zijn.

Amlodipine kan helaas oedeem veroorzaken. Het mechanisme hierachter is gelukkig wel bekend:

Amlodipine maakt de aanvoerende bloedvaten groter waardoor er meer vocht ontsnapt naar cellen. Op zich is dit geen probleem zolang ook de afvoerende bloedvaten zich groter maken. Helaas gebeurt dit niet.

Hierdoor krijg je meer bloed (en dus vocht) aanvoer maar blijft de afvoer hetzelfde. En dit zorgt voor een vochtophoping (oedeem), met name in de extremiteiten.

Deze bijwerking komt volgens de bijsluiter zeer vaak voor. Meer dan 10% van de gebruikers zal oedeem in meer of mindere mate ervaren.


Vind jij dit artikel leerzaam? Klik op één van de onderstaande knoppen om hem te delen!


#7 Verstoringen van je mineralenhuishouding door hydrochloorthiazide

Hydrochloorthiazide is in de volksmond bekend als 'de plaspil' die je krijgt bij een te hoge bloeddruk. Doordat je meer vocht uitplast, zal de hoeveelheid vocht in je bloedvaten dalen... en daarmee ook je bloeddruk.

Helaas plas je niet alleen vocht uit bij het gebruik van hydrochloorthiazide maar ook kalium, natrium en chloride. Dit kan resulteren in behoorlijke tekorten van deze mineralen.

Het gevolg hiervan kunnen stoornissen in je elektrolytenhuishouding zijn. Dit is gevaarlijk aangezien heel veel lichamelijke processen (eigenlijk allemaal) afhankelijk zijn van de juiste verhoudingen tussen natrium, kalium en chloride. 

Zijn deze verhouding ernstig verstoort? Dan kun je bijvoorbeeld een verstoring krijgen in de prikkelgeleiding van je zenuwen. Dit kan dodelijke aflopen hebben.

Deze bijwerking komt volgens de bijsluiter zeer vaak voor. Meer dan 10% van de gebruikers zal verstoringen in de mineralenhuishouding ervaren.

Dit is één van de negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk die dodelijke gevolgen kan hebben.


#8 Gebrek aan kalium door chloortalidon

Chloortalidon is ook een diureticum zoals hydrochloorthiazide. Dit is dus ook een plaspil.

Helaas kun je ook van chloortalidon een verstoorde mineralenhuishouding krijgen. In dit geval vooral van je kalium.

En dat is gevaarlijk aangezien kalium belangrijk is voor de werking van je zenuwen (en daarmee de rest van lichaam).

Wanneer je kalium te laag is, kun je verschillende symptomen en gevolgen ervaren. Denk hierbij aan:

 • Moe voelen
 • Krampen (in de benen)
 • Algehele zwakte
 • Obstipatie
 • Abnormale hartritme

Dit is één van de negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk die dodelijke gevolgen kan hebben.

Deze bijwerking komt volgens de bijsluiter vaak voor. Tussen de 1 en 10% van de gebruikers zal last krijgen van hypokaliëmie (te lage kalium waarde).


#9 Koude extremiteiten door atenolol

Atenolol is een middel die valt in de medicijnen categorie genaamd 'beta-blokkers'. Deze middelen blokkeren de werking van het stofje adrenaline in het hart. 

Adrenaline zorgt ervoor dat je hart sneller en harder gaat pompen. Wanneer je dit blokkeert, zal je hart minder hart en snel pompen. En hierdoor zal de bloeddruk dalen.

Adrenaline kan je bloedvaten zowel vernauwen als verwijden. Dat is afhankelijk van welke receptoren er in het bloedvat aanwezig zijn en in welke hoeveelheid/verhoudingen. 

Het is bekend dat atenolol (en andere beta-blokkers die op '-lol' eindigen) koude handen en voeten kunnen veroorzaken.

Wat het exacte mechanisme hiervoor is, is helaas niet gekend. Maar waarschijnlijk heeft het te maken met de effecten die atenolol heeft op de bloedvaten in je handen en voeten.

Deze bijwerking komt volgens de bijsluiter vaak voor. Tussen de 1 en 10% van de gebruikers zal last krijgen van koude of blauwe extremiteiten.


#10 Vermoeidheid door metoprolol is één van de meest voorkomende negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk

Vermoeidheid is één van de negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk die je vaak zult ervaren.

De reden hiervoor is vrij logisch:

Medicatie die je bloeddruk moet verlagen kan soms doorschieten qua werking. 

In het geval van metoprolol is dit je hart teveel afremmen qua werking. Dit geldt overigens voor alle middelen die op '-lol' eindigen. 

Doordat je hart teveel geremd wordt en je hartslag en bloeddruk teveel daalt, komt er niet meer genoeg bloed bij lichaamsdelen.

Hierdoor wordt er dus ook niet genoeg voedingsstoffen en zuurstof aangevoerd. En dus kan je lichaam niet fatsoenlijk functioneren. 

Het gevolg hiervan? Vermoeidheid.

Deze bijwerking van metoprolol komt volgens de bijsluiter zeer vaak voor. Meer dan 10% van de gebruikers zal vermoeidheid ervaren.


#11 Lage hartslag en hartfalen door bisoprolol

Bisoprolol is ook een beta-blokker. En dus is het ook een medicijn wat de werking van je hart zal afremmen. 

Lage hartslag is één van de meest voorkomende negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk

Soms werkt het middel te goed en zul je een lage hartslag kunnen ervaren. Vooral als je niet goed ingesteld bent.

Dit klinkt misschien onschuldig, maar dat is het niet.

Een lage hartslag kan verschillende problemen met zich meebrengen zoals flauwvallen of zelfs hartfalen.

De kans op een te lage hartslag en hartfalen stijgt aanzienlijk als je al hartproblemen hebt. In dat geval kan de kans dat je een te lage hartslag krijgt (of zelfs hartfalen) 10% zijn.


Gebruik het Bloeddruk Verlagen Geheim om de negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk een halt toe te roepen!

Zoals je hebt kunnen lezen zijn de bijwerkingen die je bij medicijnen tegen een hoge bloeddruk kunt krijgen niet mis. 

Gelukkig hoef je niet voor de rest van je leven deze middelen te slikken. Als jij besluit om gezonder te eten en te drinken, kun jij je hoge bloeddruk flink verbeteren.

Je kunt het zelfs een stuk meer dan alleen 'verbeteren'!

Recentelijk is ontdekt dat het mogelijk is om je hoge bloeddruk zonder medicijnen te verlagen. Alles wat je nodig hebt kan je vinden in de supermarkt.

Je keert het om met één krachtige methode. Het is wat ik 'Het Bloeddruk Verlagen Geheimnoem. Over dit geheim heb ik een aantal pagina's geschreven die je leven voorgoed zullen veranderen. Je zult daarin leren:

 • Waarom je een hoge bloeddruk hebt gekregen
 • Welk mechanisme je kan gebruiken om je bloeddruk te verlagen
 • De beste tips om binnen enkele weken je hoge bloeddruk te genezen

Vul hieronder je e-mailadres in en dan stuur ik je het E-book gratis op.

Groetjes,

Ben Kuiper

P.s: Welke negatieve bijwerkingen van medicijnen bij een hoge bloeddruk heb jij? Wat ga jij nu doen om deze bijwerkingen te verminderen? Laat hieronder een reactie achter

About the Author

Ben Kuiper is een farmaceut, oprichter van Ziektevrijleven.nl (bekend van RTL 4, Nu.nl, HP de Tijd en meer), best-selling auteur, bedenker van de Diabetes Omkeren Methode cursus en een ervaringsdeskundige op het gebied van diabetes type 2.

 • Marijke schreef:

  Prettig geschreven en informatief.jammer dat het gratis e book mail niet werkt!

 • >
  Send this to a friend