11 Veelvoorkomende & Gevaarlijke Bijwerkingen van Trulicity

Medicijnen voor Diabetes Type 2

jun 15
11 Veelvoorkomende & Gevaarlijke Bijwerkingen van Trulicity

Heb je diabetes type 2 en het medicijn Trulicity (dulaglutide) voorgeschreven gekregen? Dan snap ik heel goed dat je erg benieuwd bent naar de bijwerkingen van Trulicity!

Wacht met het injecteren van Trulicity, want dit middel kan gepaard gaan met ernstige bijwerkingen.

In dit artikel lees je wat dulaglutide doet in je lichaam en met welke 11 bijwerkingen van Trulicity je te maken kunt krijgen. Ook geef ik je tips waardoor je nooit meer dit middel hoeft te gebruiken.

More...

Klik op de bovenstaande video voor meer informatie

Wat is Trulicity (dulaglutide)?

Trulicity is de merknaam van het medicijn met het werkende stofje dulaglutide. Dulaglutide heeft een bloedsuikerverlagende werking in het lichaam. Ook staat het erom bekend dat het je helpt om af te vallen. En daarom wordt het medicijn aan mensen met diabetes type 2 voorgeschreven.

Vrijwel altijd nadat je bent gediagnosticeerd met diabetes type 2 kom je in een “molen” van diabetesmedicatie terecht. Dit wordt vaak in stapjes opgebouwd.

Stap 1 is metformine. De arts zal kijken hoe je daarop reageert en of het goede resultaten geeft. Indien dit niet het geval is of als later blijkt dat het toch niet voldoende is, kan er worden overgegaan op...

Stap 2. is meestal een sulfonylureumderivaat zoals gliclazide. Dit is om een nog sterkere bloedsuikerverlaging te veroorzaken.

Als dit ook niet voldoende (meer) werkt kan stap 3 worden ingezet:

Dit is de keuze voor een SGLT2-remmer, DPP4-remmer, GLP1-agonist of insuline. Jouw arts zal die keuze maken naar gelang. Er kunnen ook meerdere soorten medicijnen tegelijkertijd worden voorgeschreven. Dit heet dan ‘combinatietherapie’ al dan niet met insuline.

Doel van dit artikel

Trulicity (dulaglutide) behoort, net als Ozempic, tot de GLP1-agonisten en heeft een significante werking op je lichaam. Op korte termijn helpt het met het verlagen van je bloedsuiker. Maar wat doet het nu eigenlijk echt en waarom krijg je vaak zoveel klachten? In dit artikel leg ik het uit wat 11 meest voorkomende – soms zeer ernstige – bijwerkingen van trulicity (dulaglutide) zijn.

Werking van dulaglutide

Om te begrijpen wat de GLP1-agonist precies doet in ons lichaam, moet ik eerst een beetje context geven. Dit kan een wat technisch verhaal zijn. Maar zo begrijp je precies wat dulaglutide is en waarom het helpt je bloedsuiker te verlagen.

GLP-1 staat voor "glucagon-like peptide 1" en is een hormoon dat in de darmen wordt aangemaakt. Het speelt een belangrijke rol in het reguleren van onze bloedsuikerspiegel en het krijgen van een verzadigingsgevoel na een maaltijd.

Het hormoon wordt aangemaakt als reactie op eten; voornamelijk bij koolhydraten. GLP-1 stimuleert de alvleesklier om insuline aan te maken. En insuline is hoofdverantwoordelijk voor een correcte verwerking van suikers.

Daarnaast heeft GLP-1 nog andere functies, zoals het verminderen van het hongergevoel en vertragen van de maaglediging (hoe snel het eten vanuit je maag wordt ‘doorgegeven’ aan je dunne darm).

Trulicity is qua middel en werking hetzelfde als Ozempic.

Een agonist is een activator of stimulator. Dus GLP1-agonist betekent dat de aanmaak van het stofje GLP1 wordt gestimuleerd. In dit geval zal door dulaglutide de effecten van het stofje GLP1 worden versterkt.

Trulicity vormen, dosering en vergoeding

Trulicity kan enkel subcutaan worden geïnjecteerd. Dit maakt het voor de meeste mensen minder prettig dan bijvoorbeeld medicijnen in tabletvorm. Het voordeel is echter dat je Trulicity maar één keer per week via een injectie hoeft toe te dienen.

De standaard startdosering is één keer per week een injectie van Trulicity van 0,75 mg. Indien de arts het noodzakelijk acht, kan de dosering per 4 weken worden verhoogd met 0,75 mg of 1,5 mg. De maximale dosering is één  keer per week 4,5 mg. Indien er ook andere (diabetes)medicijnen in het spel zijn moet voorzichtig worden omgesprongen met doseringen. Bepaalde medicijnen kunnen elkaars werking versterken.

Trulicity wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, na verrekening van de kosten die voor je eigen risico zijn. Ook kunnen er vergoedingsvoorwaarden gelden die je op deze informatiepagina kunt nalezen.

Ervaringen met Trulicity

De ervaringen over Trulicity lopen nogal uiteen. Sommigen hebben er alleen maar “plezier” van en ervaren geen klachten. Anderen voelen zich constant ziek en zijn hierdoor genoodzaakt te stoppen met deze medicatie.

Het is in mijn optiek vooral wonderlijk als je nergens last van krijgt. Het is best een heftig middel dat invloed uitoefent op meerdere belangrijke lichaamsfuncties.

Ik ga nu in op de vervelende en zelfs potentieel levensgevaarlijke bijwerkingen van Trulicity (dulaglutide) die je kunt krijgen.


De 11 meest bekende bijwerkingen van Trulicity (dulaglutide)

#1 Buikklachten zijn de meest voorkomende bijwerkingen van Trulicity

Veel mensen krijgen last van hun buik zodra ze Trulicity gaan gebruiken. Dat is niet verwonderlijk, aangezien het medicijn aan de haal gaat met je spijsvertering.

Je hele maag-darmstel wordt beïnvloed en dat kan de nodige ongewenste effecten hebben. Je moet dan denken aan buikpijn, misselijkheid, braken en diarree.

Normaal gesproken (maar niet altijd) verdwijnen deze klachten vanzelf weer na enkele dagen of weken. Is dat niet het geval? Neem dan contact op met je arts.


#2 Hypoglycemie

De kans dat je een hypo (een te lage bloedsuiker) krijgt door Trulicity stijgt. Het medicijn stimuleert immers je lichaam om meer insuline aan te maken. Dit zorgt ervoor dat je bloedsuiker sneller en makkelijker verlaagd kan worden.

Echter kan dit bloedsuiker-verlagende effect ook té sterk zijn. En daar een te hoge bloedsuiker niet goed is, is een te lage bloedsuiker ook niet goed.

De kans op een hypoglycemie door dulaglutide is nog groter als het gecombineerd wordt met andere diabetesmedicijnen.

De werking kan elkaar immers versterken waardoor je bloedsuikerspiegel te snel en hard daalt.

Als je een hypoglycemie voelt opkomen is het belangrijk om snel in te grijpen. 

Hypoglycemie is één van de bijwerkingen van Trulicity

Hier kun je een hypo aan herkennen:

 • Licht worden in je hoofd
 • Duizeligheid
 • Plotse stemmingswisselingen zoals angsten, prikkelbaarheid of nervositeit
 • Ernstig zweten
 • Sterke hongergevoelens
 • Hartkloppingen
 • Wazig zien of dubbelzien
 • Je plots erg zwak of vermoeid voelen
 • Hoofdpijn en concentratieproblemen

#3 Algeheel ziek gevoel

Er is een kans dat een soort grieperig gevoel krijgt door het gebruik van Trulicity.

De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk puur doordat het middel ‘rommelt’ met belangrijke lichaamsfuncties. Alles in je lichaam is met elkaar verbonden, dus het medicijn kan direct of indirect op heel je lichaam effect hebben.

Je kunt je vermoeid en lusteloos gaan voelen. Sommige mensen krijgen last van koorts en spierpijn, zoals je bij griep ook vaak krijgt. Het enige wat je nog wilt is op de bank liggen om uit te zieken.


Vind jij dit artikel leerzaam? Klik op één van de onderstaande knoppen om hem te delen!


#4 Galblaasontsteking

Dulaglutide oefent invloed uit op je hormoonhuishouding. Zo wordt de glucagonproductie verminderd door het medicijn. En dit kan indirect een invloed hebben op de galblaasfunctie.

Hierdoor kun je tal van problemen krijgen met je galblaas. Je kunt galblaasontsteking en galstenen krijgen. Op zijn beurt kun je daardoor weer geelzucht krijgen. Als je last krijgt van galstenen dan is dat geen pretje. Het gaat vaak gepaard met enorm veel pijn.

In het ergste geval wordt je galblaasfunctie dermate verstoord dat het orgaan in zijn volledigheid moet worden verwijderd.


#5 Injectieplaatsreacties

De plek van injectie kan ook gaan irriteren. Hier is weinig aan te doen, omdat je Trulicity nu eenmaal moet injecteren. Meestal zijn deze klachten slechts vervelend, maar niet ernstig.

Bij irritatie moet je denken aan plaatselijke huiduitslag, jeuk of pijn. Normaliter verdwijnen deze klachten snel weer. Als dit niet het geval is en de klachten zelfs alsmaar erger worden, kan er ook sprake zijn van een overgevoeligheidsreactie.


#6 Overgevoeligheidsreacties zijn bijwerkingen van Trulicity die gelukkig weinig voorkomen

Met overgevoeligheid wordt er een abnormale reactie van je lichaam op het medicijn bedoeld. Je immuunsysteem reageert op het middel alsof het een soort gif is. 

Je kunt te maken krijgen met milde, maar ook mogelijk zeer gevaarlijke complicaties. Vaak begint het bij klachten zoals omschreven bij bijwerking #5.

overgevoeligheid is een bijwerking van Trulicity

Als het doorzet kun je problemen krijgen met je ademhaling. Denk aan een piepende ademhalingkortademigheid of benauwdheid.

In het meest ernstige geval kun je een anafylaxie krijgen. Je krijgt dan acuut uitval van je ademhalingsstelsel, zwellingen in je gezicht, een snelle hartslag en eventueel flauwvallen of bewusteloosheid.

Als dit plaatsvindt moet je zo snel mogelijk medische hulp inschakelen.


#7 Hartritmestoornissen

In zeldzame gevallen kun je te maken krijgen met hartritmestoornissen. Vaak zijn er dan al (onderliggende) hartproblemen gaande, die door het medicijn worden aangewakkerd.

Het kan ook zijn dat de wisselwerking met een ander medicijn zorgt voor een hartstoornis. Maar, een andere verklaring is dat Trulicity invloed kan hebben op de mineralenbalans in je lichaam. Met name kalium.

En een onbalans hierin kan soms resulteren in hartproblemen. Zoals gezegd komt dit maar zelden voor, maar als je dit merkt is het van belang je arts snel in te lichten.


#8 Gewichtsverlies is één van de meest onderschatte bijwerkingen van Trulicity

Veel mensen zullen, vooral in de beginfase, gewicht gaan verliezen door Trulicity. Veel mensen zien dit als één van de 'goede' bijwerkingen van Trulicity. Dit heeft vooral met de invloed van het medicijn op ons spijsverteringsstelsel te maken.

De voornaamste reden is dat je gewoon minder zin hebt in eten. En als je jezelf niet ‘dwingt’ om te eten zal je hierdoor over het algemeen minder calorieën binnenkrijgen. Met als gevolg dat je afvalt.

Daarnaast wordt het voedsel vanuit je maag langzamer verwerkt naar je dunne darm. Je zit dus langer vol door een maaltijd, waardoor je ook minder behoefte hebt aan ander eten.

Gewichtsverlies is één van de meest onderschatte bijwerkingen van Trulicity

Echter kan je ook geregeld met je hoofd boven het toilet zitten omdat je je zo misselijk voelt. Of dat je geregeld aan de diarree bent.

Hierdoor kun je ook veel afvallen door Trulicity. Sommige mensen zien dit als iets positiefs, alleen is dit absoluut geen gezonde manier van gewicht verliezen bij obesitas.

Daarnaast pak je met Trulicity bij obesitas/overgewicht NIET de oorzaak van het overgewicht aan. Dus je lost NIETS op en blijft voor de rest van je leven afhankelijk van dit middel.


#9 Uitdroging

Trulicity kan de urineproductie in je lichaam verhogen, waardoor er een kans bestaat dat je vaker moet plassen. Dit heeft met een ingewikkeld proces in je nieren te maken, waar ik je verder niet mee zal belasten.

Belangrijk is om in ieder geval genoeg water te drinken. Dit is in het algemeen natuurlijk al zo, maar bij het gebruik van Trulicity en andere diabetesmedicatie des te meer.

Uitdroging klinkt misschien ongevaarlijk, maar vergis je niet. Je lichaam bestaat voor het grootste deel uit water. En als er niet genoeg water is, dan staat je algehele gezondheid op het spel.

Symptomen van uitdroging zijn:

 • Droge mond
 • Droge ogen
 • Donkere urine
 • Verwardheid
 • Duizeligheid

#10 Oogproblemen

De meeste mensen met diabetes type 2 zijn helaas maar al te goed bekend met oogaandoeningen.

Door sterke wisselingen in de bloedsuiker kunnen tal van problemen ontstaan met het gezichtsvermogen. En dit is precies wat versterkt kan worden door het gebruik van Trulicity.

Je kunt last krijgen van:

 • Wazig of troebel zicht
 • Pijn aan je ogen
 • Droge ogen (door uitdroging)
 • Rode ogen
 • Oogontstekingen met de nodige klachten zoals pusvorming en oogirritatie

In het ergste geval kan het netvlies van je ogen beschadigd raken. Dit kan voor (permanente) zichtproblemen zorgen.


#11 Alvleesklierontstekingen zijn zeer gevaarlijk bijwerkingen van Trulicity

Trulicity stimuleert de alvleesklier om meer insuline aan te maken. Op korte termijn werkt dat positief, omdat je bloedsuikerspiegel daardoor makkelijker wordt verlaagd.

Wat mensen echter vergeten is dat hierdoor een onnatuurlijk proces in werking wordt gesteld. De alvleesklier wordt over-gestimuleerd wat voor allerlei problemen in het orgaan kan zorgen.

Pancreatitis is daar één van. Dit is een ontsteking aan de alvleesklier en gaat gepaard met nare symptomen. Denk aan ernstige buikpijn, een opgeblazen gevoel, misselijkheid en overgeven.

Pancreatitis kan je diabetes type 2 verergeren!

Dit is één van de bijwerkingen van Trulicity die je absoluut niet wilt ervaren.


Pancreasontstekingen kunnen namelijk je alvleesklier enorm en blijvend beschadigen. Hierdoor kun je van 'een beetje diabetes type 2' naar 'volledige diabetes type 2' gaan. 

Waarom en hoe je nooit meer Trulicity hoeft te gebruiken

Zoals je hebt kunnen lezen is het allemaal niet niks. 

Zorgverleners geven aan dat de meeste bijwerkingen van Trulicity binnen een paar weken overgaan. Maar waarom zou je dit allemaal willen ondergaan, als er een veel gezondere manier is om met diabetes type 2 om te gaan?

Recentelijk is ontdekt dat het mogelijk is om diabetes type 2 om te keren. Alles wat je nodig hebt kan je vinden in de supermarkt.

Je keert het om met één krachtige methode. Het is wat ik 'Het Diabetesvrij Geheimnoem. Over dit geheim heb ik een aantal pagina's geschreven die je leven voorgoed zullen veranderen. Je zult daarin leren:

 • Waarom je diabetes type 2 hebt gekregen
 • Welk mechanisme je kan gebruiken om diabetes om te keren
 • De beste tips om binnen enkele weken diabetesvrij te zijn

Vul hieronder je e-mailadres in en dan stuur ik je het E-book gratis op.

Groetjes,

Ben Kuiper

P.s: welke bijwerkingen van Trulicity (dulaglutide) ervaar jij? Laat hieronder een reactie achter

About the Author

Ben Kuiper is een farmaceut, oprichter van Ziektevrijleven.nl (bekend van RTL 4, Nu.nl, HP de Tijd en meer), best-selling auteur, bedenker van de Diabetes Omkeren Methode cursus en een ervaringsdeskundige op het gebied van diabetes type 2.

 • Ik gebruik Trulicity 1.5 mg nu een jaar.
  Maar ik ben de laatste tijd steeds vaker zo maar duizelig zonder echte inspanning vooraf. Ook heb ik steeds vaker lichte hartkloppingen .En steeds vermoeider zonder echte inspanning. Wandeling van 10 min. is al teveel.
  Hoe kan ik stoppen met dit medicijn.?

  • Marloes Schuurman schreef:

   Dat is vervelend om te lezen. Je kunt NOOIT zomaar stoppen met een medicijn. Dit moet je langzaam afbouwen door je bloedsuiker waarden stap voor stap te verbeteren met een gezond eet- en drinkpatroon.

   Hier kun je veel informatie over vinden op onze website 🙂

   Heb jij al eens je waarde gemeten als jij je zo belabberd voelt? Mogelijk ervaar je een te lage bloedsuiker. Zo klinkt het namelijk. Dat zou een teken kunnen zijn dat je teveel medicatie gebruikt. Maar dit is enkel een aanname van mij op basis van wat jij schrijft.

 • >
  Send this to a friend